วิธีการชำระเงิน

หลังจากสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถชำระค่าสินค้าได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

การโอนเงิน

ธนาคารเลขที่บัญชีชื่อบัญชีสาขาประเภท
 ธ.ไทยพาณิชย์409-122511-2เอ็มควอเทียร์ออมทรัพย์
 ธ.กสิกรไทย042-1-44480-3เอ็มควอเทียร์ออมทรัพย์
 ธ.กรุงศรี769-1-09585-7เอ็มควอเทียร์ออมทรัพย์
 ธ.กรุงเทพ030-8-11397-6เอ็มควอเทียร์ออมทรัพย์

 

เมื่อโอนเงินชำระค่าสินค้าแล้ว ให้คุณแจ้งการชำระเงินได้ที่ “Contac Us” บนเมนูแถบบนของหน้าเว็บไซต์ จะเจอกับหน้า “บริการลูกค้า – ติดต่อเรา” ให้เลือกในหมวดหัวข้อ “แจ้งการชำระเงินค่าสินค้า” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบ file หลักฐานการโอนเงิน พร้อมกับเขียนรายละเอียดการโอนเงิน ดังนี้

โอนเงินค่าสินค้าแล้ว เป็นจำนวนเงิน [จำนวนเงิน] บาท
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร [ชื่อธนาคารของร้าน SHOP 48 ที่คุณเลือกโอน]
เมื่อ [วันที่และเวลาที๋โอนเงิน] 

หากมี  Slip ใบโอนเงิน สามารถอัพโหลดแนบมาด้วยผ่านทาง "ไฟล์แนบ"