การจัดส่งสินค้า

รูปแบบการสั่งซื้อสินค้าภายในร้าน

ทางเราเล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการได้สินค้าในระยะเวลาที่รวดเร็วจึงเลือกใช้วิธีการส่งสินค้าที่ทำให้ลูกค้าได้สินค้าในระยะเวลาที่เร็วที่สุด

  • สินค้าที่มี Stock เอาไว้แล้ว : จัดส่งสินค้าให้ทันทีภายใน 1-2 วัน หลังจากลูกค้ายืนยันการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับวิธีการจัดส่งในประเทศที่ลูกค้าได้เลือก
  • สินค้าใหม่ที่รอการสั่งซื้อ : จัดส่งสินค้าให้ทันทีเมื่อสินค้าจากต่างประเทศถูกส่งมาถึง โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาตามที่แจ้งเอาไว้ในหน้ารายการสินค้าโดยขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ส่วนมากจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ เว้นแต่สินค้าขาดตลาดไม่สามารถสั่งสินค้าเพิ่มได้ หรือเกิดความล่าช้าด้วยเหตุผลอื่นๆ จะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ
  • สินค้าเก่าที่ต้องรอการสั่งซื้อ : การสั่งซื้อสินค้าเก่าที่ขาด Stock หรือไม่ได้เป็นสินค้าออกใหม่ ทางร้านจะรวม Order เพื่อสั่งซื้อจากต่างประเทศเป็นระยะ โดยจะใช้เวลาประมาณตามที่ได้แจ้งเอาไว้ในหน้ารายการสินค้า ส่วนมากจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์
 

รูปแบบการขนส่งภายในประเทศ

ทางร้านเลือกใช้วิธีการจัดส่งผ่านบริการไปรษณีย์ไทย จัดส่งเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น มีตัวเลือกให้ลูกค้าเลือกดังต่อไปนี้

  • พัสดุลงทะเบียนภายในประเทศ (Register Mail) ใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ
  • พัสดุลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการ
 
 

รูปแบบหีบห่อ

ทางร้านใส่ใจกับการขนส่งเป็นอย่างมาก เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์ที่สุด จึงเลือกใช้ซองพัสดุกันกระแทก และกล่องพัสดุที่มีการใส่ตัวกันกระแทกอย่างดี เพื่อไม่ให้สินค้าของคุณต้องชำรุดเสียหายก่อนถึงมือของคุณ

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งคิดตามน้ำหนักของสินค้าแต่ละประเภทตามเรทไปรษณีย์ไทย โดยมีการบวกค่าหีบห่อสินค้าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว โดยราคาค่าส่งสินค้าจะมีการแจ้งให้ทราบในหน้ารายการสินค้าในตะกร้า